welkom op Kind Centrum De Halm

Hans NoordmanNieuwsberichten

Welkom op de vernieuwde website van De Halm. Vernieuwd omdat we dit jaar van start gaan als Kind Centrum De Halm, waar we opvang en onderwijs aanbieden voor kinderen van 0 – 13 jaar. In de zomervakantie is een ruimte verbouwd en geschikt gemaakt om te dienen als slaapplaats voor baby’s. Ook het speellokaal zal nog multifunctioneel ingericht worden, zodat het kan dienen als gymlokaal voor kleuters en als ruimte voor buitenschoolse opvang. Later dit schooljaar hopen we het in gebruik te kunnen nemen. Als alles klaar is kunnen we zowel kinderdagopvang, als buitenschoolse opvang aanbieden.