We zijn weer begonnen.

Hans NoordmanNieuwsberichten

Het schooljaar 2021 – 2022 is deze week weer van start gegaan.  Maandag begonnen we met kinderen en leerkrachten gezamenlijk met een weekopening waarbij het nieuwe jaarthema : “Worden wat je wil” werd geïntroduceerd. Op dinsdagavond was er een jaaropening op het plein met ouders en leerkrachten. We hielden een sing en na een kort praatje en gebed was er veel ruimte voor persoonlijke ontmoetingen. Na maanden van beperkingen was het fijn elkaar weer fysiek te ontmoeten.