Subsidie vergroenen schoolplein

Hans NoordmanNieuwsberichten

Door het Prins Bernard Cultuurfonds Noord Brbant is ons maar liefst een bedrag van € 10.000 toegekend om ons plein verder te vergroenen.  Dit is ongeveer de helft van de totale kosten van een plan waarmee we willen bereiken dat het plein volledig wordt gerenoveerd en meer natuurlijke spelelementen krijgt. We willen een buitenruimte creeëren, als zesde ‘lokaal’, waar de kinderen op een natuurlijke wijze kunnen spelen en ontdekken. Door middel van een tuin willen we de kinderen meer leren over gezonde voeding en de spelelementen moeten kinderen uitdagen tot gezond bewegen. Verder willen we als kindcentrum een bijdrage leveren aan het bevorderen van de biodiversiteit en wateropvang. Natuurlijke beplanting die vogels, vlinders en insecten trekt is daarbij erg belangrijk. Omdat we een goede verstandhouding met de buurt erg belangrijk vinden is ons plein na schooltijd ook toegankelijk voor kinderen uit de buurt.

Zoals gezegd dekt de verkregen subsidie nog maar de helft van de totale kosten. Een deel van het resterende bedrag willen we door een sponsoractie bij elkaar brengen. Heeft u als bedrijf of als ouder belangstelling om dit project te sponsoren dan kunt u dit aangeven door dit formulier Toezegging van een sponsorbedrag in te vullen en ons toe te sturen.

We hopen deze zomer al een start te maken met het plan en de doelstelling is dat het eind 2022 helemaal klaar is.