Privacy reglement

Hans NoordmanNieuwsberichten

Via deze link kunt u het privacy reglement van onze school / GPOWN inzien.

privacy reglement GPOWN

Aan u als ouders vragen we nadrukkelijk vooraf toestemming welke gegevens we wel of niet mogen verwerken.

Het toestemmingsformulier kunt u via deze link downloaden.

02-201805 Toestemmingsformulier bij inschrijving (Handboek Privacy GPO-WN)