We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en een positief en realistisch zelfbeeld ontwikkelen. Door leerlingen op een positieve manier te benaderen ondersteunen we hen in het ontwikkelen van het zelfvertrouwen. We zijn hiervoor als team bezig met het invoeren Positive Behaviour Support (PBS) De kern daarvan is dat we kinderen op een positieve manier ondersteunen in het aanleren van een werk- en gedragsvaardigheden

We hebben de Kanjertraining ingevoerd, om de leerlingen op een systematische wijze te ondersteunen in de ontwikkeling van hun sociaal emotionele ontwikkeling. We volgen de sociale ontwikkeling van leerlingen m.b.v. Kanvas. Dit is een volgsysteem horend bij de Kanjertraining, waarin de sociale ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd. Op basis van de uitkomsten daarvan maakt de leerkracht twee keer per jaar een groepsplan gedrag en werkhouding. Voor meer informatie : https://www.kanjertraining.nl/