Alle kinderen blijven op school over. Ze eten met hun leerkracht en de ouders lopen in de grote pauze pleinwacht. Dit laatste heeft een tweeledig doel:

•Leerkrachten krijgen op deze manier de gelegenheid om de wettelijk verplichte pauze van een half uur in te lassen.

•De betrokkenheid van ouders bij wat er op school gebeurt wordt vergroot; daarnaast is het voor de kinderen goed regelmatig de eigen ouder(s) op school te zien.

In principe gaan we er vanuit dat elk gezin per cursusjaar acht overblijfbeurten invult. De TSO coördinator maakt hiervoor een rooster. Ouders die niet kunnen of willen broodeten met de kinderen kunnen dat afkopen.