De Voorpost

‘De Voorpost’ is de naam van de oudercommissie op De Halm. De commissie bestaat uit tien enthousiaste ouders, die het team veel werk uit handen nemen. Zo organiseren zij ieder jaar het Sintfeest, het Halmfeest en het schoolreisje. Zij maken het overblijfrooster en de telefooncirkel. Verder ondersteunen zij ons bij activiteiten zoals het maken van de schoolkrant, het organiseren van vieringen, feesten en projecten.

Als team zijn we dan ook erg blij met het werk wat door hen wordt gedaan! Juf van Breugel onderhoudt namens het team de contacten met de Voorpost.

De onkosten van een aantal activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vastgesteld op:

€ 25,– voor gezinnen met één kind op school;

€ 40,– voor gezinnen met twee kinderen op school;

€ 50,– voor gezinnen met drie of meer kinderen op school.

Vanuit LEV-WN ontvangt u hiervoor jaarlijks een nota.
Wettelijk gezien bent u als ouders niet verplicht de ouderbijdrage te betalen.