Ouders die nog geen kinderen op onze school hebben kunnen contact opnemen met de directeur voor een eerste kennismaking. Als de ouders hun kind(eren) daadwerkelijk willen aanmelden voeren we een welkomsgesprek. Daarin bespreken we alle praktische zaken m.b.t. de aanmelding. We vertellen u over de identiteit en de kwaliteit van de school en wat u daarin van ons en wat wij van u verwachten. Kinderen van ouders die bewust kiezen voor onderwijs met de bijbel als basis zijn van harte welkom. Hier vindt u een inschijfformulier de Halm

In de maand januari houden we ieder jaar een open dag en een informatieavond. Overdag kunt u rondkijken in de school en iets van de sfeer proeven en ’s avonds vertellen we u iets meer over het onderwijs met name in de kleutergroep. Meer informatie : Uitnodiging Open Dag  Mocht u die dag niet kunnen neem dan contact met ons op. We maken graag een andere afspraak!

Verdere kennismaking loopt als volgt:

Ouders waarvan het eerste kind naar onze school gaat, worden thuis bezocht door de groepsleerkracht. Op dat bezoek kunt u bijzonderheden over uw kind bespreken met de leerkracht en afspraken maken over de momenten waarop uw kind alvast op school mag komen om te wennen.
Ieder jaar is er in juni een dagdeel waarop alle nieuwe leerlingen welkom zijn: de doorschuifdag. Alle kinderen schuiven dan een deel van de ochtend door naar de meester of de juf die ze volgend jaar krijgen en kunnen zo een kijkje nemen in de nieuwe klas.
Wat betreft de plaatsing:
• Kinderen die tussen de zomervakantie en 1 oktober vier jaar zijn, worden geplaatst in groep 1.
• Kinderen die tussen 1 oktober en 31 december vier jaar zijn, worden in principe ook in groep 1 geplaatst. Aan de hand van de vastgestelde criteria wordt in mei bekeken of deze leerlingen zich voldoende hebben ontwikkelend om door te stromen naar groep 2
• Kinderen die na 1 januari vier worden komen in groep 0 (de instroomgroep). Zij mogen net als de leerlingen van groep 1 en 2 vier dagen naar school.