Onze school wil zoveel mogelijk leerlingen de mogelijkheid bieden tot goed, christelijk onderwijs. Alle ouders die vanuit een christelijke geloofsovertuiging instemmen met de identiteit van de school en daaraan willen bijdragen kunnen hun kind aanmelden op onze school. Onze missie is:

Dit betekent concreet dat:

  • we kinderen zien als uniek en door God geschapen
  • we kinderen in een vertrouwde en veilige omgeving onderwijs geven vanuit ons hart gevuld met de liefde van Christus
  • we geloven in ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en hen ruimte bieden die te ontdekken en te ontwikkelen
  • we een boeiend en betekenisvol onderwijs aanbod verzorgen voor kinderen van 2 – 12 jaar
  • we niet alleen aandacht besteden aan de cognitieve ontwikkeling van kinderen, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, zodat kinderen kunnen genieten van hun tijd op de basisschool

Ons schoolplan en de schoolgids is opgebouwd rond vijf thema’s. Deze documenten kunt u hieronder downloaden.

schoolgids GBS De Halm 2018 – 2019

schoolplan 2014 – 2018 versie 2018 – 2019

Vanwege de AVG (wet op de bescherming van persoonsgegevens) hebben we geen adressen opgenomen.