Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Als school zijn we in het bezit van het Brabants Veiligheidslabel.,

Met het beeldmerk SEEF de Zebra laten we zien dat onze school zich inzet voor goede verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.

Steekwoorden hierbij zijn onder meer:

  • coördinator verkeersveiligheidszaken;
  • handelingsgerichte verkeersmethode voor alle leerjaren;
  • praktische verkeersactiviteiten in alle groepen;
  • aandacht voor verkeersveilige schoolomgeving en school-thuisroute;
  • ouderbetrokkenheid bij verkeerseducatie.