Onder onze groepen vindt u informatie over activiteiten en projecten waar alle groepen mee bezig zijn. Na de kerstvakantie zijn we als school gestart met een project over kunst en doen we mee aan “De Kunstweken”. Dit houdt kort gezegd in dat alle kinderen een eigen kunstwerk maken en dat ook kunnen tentoonstellen in hun eigen persoonlijke museum op internet. Als ouders, familie of vrienden kunt u desgewenst het kunstwerkje laten afdrukken op een leuk aandenken. De school gaan we de komende weken ook weer omtoveren in een echt museum, waar u alles wat gemaakt wordt kunt komen bekijken. Loopt u voor of na schooltijd gerust eens binnen.

Wilt u weten wat er in de groep gebeurt? Klik dan op één van de links.

https://dehalm-levwn.nl/onze-school/onze-groepen/groep-0-2/

https://dehalm-levwn.nl/onze-school/onze-groepen/groep-3-4/

https://dehalm-levwn.nl/onze-school/onze-groepen/groep-5-6/

https://dehalm-levwn.nl/onze-school/onze-groepen/groep-7-8/