De Halm is een kleine school, gelegen in een rustige buurt aan de rand van Almkerk. Het plein is ruim, gastvrij en toegankelijk voor de wijk. De naam van onze school “De Halm” is ontleend aan Marcus 4 waar het gaat over vruchten voort brengen. We geven kinderen onderwijs met het doel om hen te laten groeien en bloeien. Onze missie is : “samen geloven groeien genieten”. We vinden het belangrijk dat de kinderen God en de Bijbel leren kennen als de bron van hun leven. De ouders die voor onze school kiezen doen dat omdat ze het waardevol vinden dat hun kind onderwijs krijgt dat aansluit bij hun christelijke levensovertuiging. De leerkrachten leveren als identiteitsdrager daaraan een belangrijke bijdrage. Met elkaar vormen we een krachtige geloofsgemeenschap, waar ouders elkaar vanuit verschillende kerkelijke achtergronden herkennen en erkennen. Wat onze school verder uniek maakt is dat de Halm een breed onderwijsaanbod verzorgt voor kinderen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. Daarbij heeft zij de focus niet alleen op de cognitieve vakken en de kennisgebieden, maar is er ook veel aandacht voor de sociaal emotionele, creatieve, culturele en kunstzinnige ontwikkeling van leerlingen.

 

Ons nieuwe jaarthema is : Worden wat je wil? Dit thema sluit aan op het thema van de (christelijke) kinderboekenweek