officiële opening bibliotheek op school

Hans NoordmanNieuwsberichten

Op 11 november is de bibliotheek op school in aanwezigheid van alle leerlingen, officieel  geopend. Wethouder Peter van der Ven ; onze jongste leerling Daan Koekkoek en oudste leerling Britt van Stigt. knipten als handeling de vellen van de grote boekrol die kinderen afgelopen vrijdag gemaakt hadden door. Hierdoor werd de nieuwe bibliotheek zichtbaar

          

De wethouder vertelde de kinderen over het belang van het lezen, medewerkers van de bibliotheek boden de school een prachtig prentenboek aan.

 

Tenslotte lazen we enkele verzen uit het belangrijkste boek uit onze bibliotheek : de bijbel. We sloten af met het zingen van twee liedjes : Uw Woord is een lamp voor mijn voet en Lees je bijbel bidt elke dag.