De Halm staat voor een betekenisvol aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0 – 13 jaar. We bieden binnen ons gebouw naast kwalitatief goed onderwijs vanuit christelijke waarden en normen de mogelijkheid van voor- en naschoolse opvang van kinderen van 4 tot 13 jaar. En vanaf november 2021 is er ook de mogelijkheid  van dagopvang van 0 – 4 jarigen. Voor u als ouders een groot voordeel, dat u kinderen dan op één plek kunt onderbrengen op de momenten die voor u gewenst zijn. Voor de kinderen 0 – 4 jaar fijn, omdat ze spelenderwijs al kunnen wennen aan de sfeer en de gang van zaken in de school. De overgang van de peutergroep naar de kleuterschool wordt daarmee een stuk eenvoudiger. Temeer omdat we thema’s en spelmaterialen met elkaar delen en werken met leerlijnen die op elkaar aansluiten. Voor de kinderen die al naar school gaan is het ook fijn. Ze kunnen gewoon blijven in hun eigen, vertrouwde omgeving. Zowel de leerkrachten als de pedagogische medewerkers van de opvang kennen alle kinderen. Dat is erg fijn als het even niet lekker loopt met een kind. Uw kind is overigens ook welkom, als u er voor kiest om uw kind als het vier jaar wordt bij een andere school aan te melden.

Wilt u meer weten kijk dan op deze website onder het kopje opvang : https://dehalm-levwn.nl/opvang/