Kerstviering 2017

Hans NoordmanNieuwsberichten

Afgelopen donderdag hebben kinderen, ouders en leerkrachten van ‘de Halm’ met elkaar het kerstfeest gevierd. Er werd stilgestaan bij de boodschap van kerst: de geboorte van Jezus. Er werd gezongen, door alle groepen en het schoolkoor. Er werd gelezen uit de bijbel en er werd een prachtig verhaal verteld.

We genieten nu van een welverdiende vakantie en team en leerlingen van De Halm wenst iedereen veel heil en zegen in het nieuwe jaar.