De Halm is op reis

Hans NoordmanNieuwsberichten

Vorige week maandag zijn we met 93 leerlingen weer goed van start gegaan. De kinderen hebben met elkaar besproken welke regels er nodig zijn om een fijn en leerzaam schooljaar met elkaar te hebben. Veel aandacht besteden we in de eerste weken aan goed omgaan met elkaar via de kanjertraining en de gouden weken.

Ook hebben we een nieuw jaarthema : De Halm op reis. Daar gaan we met ingang van deze week in alle groepen over werken. In de laatste week voor de herfstvakantie houden we weer een grote tentoonstelling waarop alles wat gemaakt en geleerd is kunt bekijken.

Ook als team zijn we op reis : op expeditie. We gaan dit schooljaar verder ontdekken hoe we beter kunnen aansluiten bij de mogelijkheden van kinderen. We hebben daarvoor dit schooljaar het werken met de verwerkingssoftware van Gynzy ingevoerd. Voor alle kinderen hebben we Chromebooks aangeschaft. We werken voor de vakken taal en rekenen niet meer met de boeken van een methode (met uitzondering van groep 3) maar volgen de leerlijn in Gynzy.  Verder gaan we op de middagen ook meer schoolbreed thematisch werken.