Op 19 januari 2022 houden we onze Open Dag.

U bent tussen 8.45 – 12.45 van harte welkom om kennis te maken met ons Kind Centrum,  waar we samen onder één dak onderwijs en opvang bieden aan kinderen 0 – 12 jaar. U krijgt een rondleiding en kunt een kijkje nemen in de verschillende groepsruimtes en voor uw peuter is er een leuke activiteit.

Dit is het programma:

vanaf 08.45 gelegenheid tot inloop en kunt u zelf kiezen uit verschillende mogelijkheden:

 • ontvangst met koffie / thee, iets lekkers,
 • rondleiding door de school;
 • een leuke kookactiviteit in het lokaal van groep 3
 • knutselen in de peuteropvang van “Het Kasteel”
 • kijken in de overige groepen

Van 19.45 tot 21.45 bent u eveneens welkom op de informatieavond. U kunt dan verder kennismaken met het team en u krijgt meer te horen over het onderwijs op onze school en het reilen en zeilen in de kleutergroepen. Het programma is als volgt:

 • 19. 45 : inloop met koffie / thee en iets lekkers
 • 20.00 : informatie in het kleuterlokaal 1-  2 over dagindeling, contact, methodes, wennen en ‘het kasteel’
 • 20.30 : gelegenheid de school verder te bekijken en vragen te stellen. U kunt zelf de route bepalen.
  • de speelhal : werken in hoeken; spelmateriaal, themahoek
  • Ib ruimte : informatie over onze leerlingenzorg, zowel voor minder als meer begaafde kinderen
  • “Het Kasteel”: voor- en naschoolse en peuteropvang in ons gebouw
  • lokaal groep 0 – 1 : informatie over de instroomgroep en kooklessen
  • Lokaal groep 7 / 8 : digitaal leren : werken met chromebooks en Gynzy
  • lokaal groep 5 – 6 : sociale vorming : Kanjertraining, PBS en Goed van Start
  • lokaal groep 3 – 4 : leren lezen in groep 3 / 4; ICT op De Halm
  • gemeenschapsruimte : weekopening, vieringen, schoolbibliotheek en cultuur op De Halm
 • 21.15 afsluiting in de hal met een hapje en drankje. Gelegenheid om uw kind (voorlopig) in te schrijven.

Als dank voor uw komst geven we zowel ‘s ochtend als ‘s avonds een waardevol geschenk mee voor uw kind(eren).

Bent u op dag zelf niet in de gelegenheid? Neem dan gerust contact op met de directeur. We maken graag een andere afspraak.

tel. 06 83443954 of per mail h.noordman@levwn.nl